Personalitat i benestar de l’empresari: factors d’èxit

Entrada publicada el 28/04/2023

Potser més d’una vegada ens hem preguntat per què hi ha persones que aconsegueixen posicions de prestigi mentre que unes altres no, o simplement trien altres camins. Possiblement, hem atribuït això a la intuïció, al talent, als recursos econòmics, a l’entorn social o a una bona xarxa de suport. No obstant això, per tenir èxit, és imprescindible comptar amb la disposició psicològica adequada. En altres paraules, hi ha algunes característiques de la personalitat que són clau per tenir més probabilitats d’assolir un camí reeixit.

Però, què és la personalitat?

Es tracta d’un concepte sobre el qual s’ha debatut molt i que ha rebut moltes definicions al llarg del temps. Existeix bastant consens per definir-la com una construcció hipotètica que deduïm del temperament d’una persona, i que implica una sèrie de trets sobre el caràcter, que determinen la seva manera de pensar i interpretar experiències, que es defineix i construeix al llarg de la seva pròpia experiència vital. Essent el resultat de la combinació entre el caràcter de l’individu i del context en el qual viu.

Quins són els trets més relacionats amb l’èxit empresarial?

La personalitat es pot expressar, entre altres coses, en l’àmbit conductual, a través d’accions o actituds, o en l’àmbit privat, per mitjà de pensaments, necessitats, opinions o records. L’estudi meta-analític citat en l’article “The Psychology of Entrepreneurship”, publicat l’any 2014 a Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, el qual suggereix quins serien els factors que prediuen millor la creació d’un negoci i el seu èxit:


Autoeficàcia: és la percepció que tenim de nosaltres mateixos sobre la capacitat de controlar, fer, sentir, expressar, ser o convertir-nos en alguna cosa.
– Personalitat proactiva: és l’habilitat de reconèixer oportunitats abans que els altres, prendre la iniciativa de canviar el nostre entorn de manera activa i constructiva, mostrant una gran perseverança fins a aconseguir-ho.
– Motivació per l’assoliment: es tracta de l’impuls o disposició per millorar, aprendre o adquirir nous hàbits amb la finalitat de millorar el nostre estatus professional.

Aquests factors, juntament amb altres com l’escrupolositat, l’obertura mental i l’extraversió constitueixen un factor protector enfront de la naturalesa multidimensional de la funció de l’empresari que, especialment al principi d’un projecte, ha d’enfrontar-se a obstacles, imprevistos i riscos que requereixen d’una gran tolerància a la frustració i a l’estrès, capacitat mental i de reacció, i visió de futur.

Per descomptat, el més probable, i normal, és que una persona en començar un projecte empresarial no reuneixi totes les característiques esmentades. No obstant això, hi ha evidències que els trets de personalitat, encara que tenen una certa estabilitat, estan subjectes a una evolució al llarg de la vida, depenent, entre altres coses, de la capacitat adaptativa de la persona.

Com traure partit de la nostra personalitat i preservar el benestar psicològic?

Encara que pot haver-hi característiques relativament estables, n’hi ha algunes que són especialment susceptibles d’evolucionar i desenvolupar-se amb un acompanyament adequat, a través de la psicoteràpia o el coaching, i són:


– Extroversió: s’expressa a través de la sociabilitat, la facilitat de connectar amb els altres i la cerca d’experiències noves, projectant-se més a l’exterior i preferint situacions grupals.
– Amabilitat: es refereix a l’afabilitat, a l’interès per la cooperació, l’altruisme i el suport als altres.
– Escrupolositat: es tracta de la tendència a controlar els mateixos impulsos i actuar amb responsabilitat, constància i atenció.
En el moment en el qual ens adonem del risc o la dificultat d’adaptar-nos de manera sana i funcional en alguna àrea relacionada amb el rol de responsabilitat propi de l’empresari, potser és el moment d’identificar quins tractes poden estar interferint amb ella.

Si ets empresari, o tens curiositat per conèixer-te millor, et proposem el test BIG FIVE per mesurar els teus nivells d’energia, amabilitat, tenacitat, estabilitat emocional i obertura mental! T’ha sortit el resultat que esperaves?

BIG FIVE (Prueba gratuita y open-source de rasgos de personalidad BigFive – Big Five (bigfive-test.com).