Currently set to Index
Currently set to Follow

Alexandra Planella, assessora en estratègia empresarial de HelpEmpresa: “Sens dubte, recomano HelpEmpresa a tots als empresaris/àries que volen que els seus negocis perdurin en el temps.”

Entrada publicada el 16/01/2023

Alexandra Planella, fa més de 25 anys que es dedica al sector de l’emprenedoria. Des de llavors, ha guiat a més de 2.700 persones emprenedores, a ajudat a analitzar més de 700 plans de negoci i ha fet possible el llançament de més de 450 idees emprenedores.

Quin és el teu camp d’especialització? Per què vas optar per aquest sector?

El meu camp d’especialització és l’estratègia empresarial i el model de negoci, perquè és el que em permet tenir una visió global del funcionament del negoci. I aquest és el punt de partida per a poder detectar què no està funcionant i poder esbrinar el perquè.

Quin és el feedback que reps dels usuaris amb els que treballes?

El feedback és molt positiu perquè els ajudo a veure el que ells no veuen, pel fet d’estar immersos en el dia a dia i no trobar el temps per parar, reflexionar i analitzar.

Agraeixen molt ser escoltats i acompanyats, i rebre punts de vista diferents per a poder reconduir i/o solucionar el que no funciona com ells voldrien que funcionés a la seva empresa.

Com valores el servei de HelpEmpresa? El recomanaries a altres empresaris?

El servei que s’ofereix a HelpEmpresa és molt necessari i és de gran ajuda. Cadascú ven i ofereix en la seva empresa allò que sap fer bé, però ningú és expert en tot i poder rebre ajuda d’una experta que té experiència i coneixement en el camp en què un mateix no està especialitzat, és clau per aconseguir fer funcionar el teu negoci. Com a persones empresàries, hem d’aprendre a gestionar totes les àrees de la nostra empresa, i és complicat poder estar al dia de tot el que l’envolta.

Sens dubte, recomano aquest servei a tots als empresaris que volen que els seus negocis perdurin en el temps.

Partint de la base que cada empresa és un món, considera que hi ha algun error, referent al teu camp d’especialització, que la majoria d’empreses cometen? Quin?

L’error més habitual és que funcionen amb el pilot automàtic engegat. Això vol dir que no es paren a replantejar objectius cada any, ni a planificar el full de ruta a seguir, que és el que convé per anar en la direcció en la qual volen anar. La conseqüència és que, sense adonar-se’n, cada pas que fan, els allunya més del seu objectiu en comptes d’acostar-los.

Aquests objectius han de tenir molta coherència i sentit amb qui és un mateix i amb el que es vol, i aquesta feina requereix una feina que ningú assumeix, com ara preparar un Pla de Negoci.

Quina estratègia recomanaria que seguissin les empreses a l’hora de començar un negoci? És a dir, hi ha algun exemple de model de negoci en el que fixar-s’hi en especial?

La meva recomanació és que abans de començar un negoci es faci un pla de negoci, perquè és l’eina que t’ajuda a treballar i a madurar la idea que tens en ment. Així mateix, t’ajuda a planificar l’estratègia, i a aconseguir els teus objectius. També et permet adquirir aquells coneixements empresarials que són necessaris per a poder gestionar la teva empresa sabent el què fas per no haver de dependre d’altres persones. Aquest et dona la informació que necessites per a poder valorar la viabilitat econòmica i  financera del futur negoci, i a visualitzar quins són els recursos que necessites perquè pugui funcionar i perdurar en el temps. I amb tot això, defineixes quin és el millor model de negoci a seguir i per quin fil fa falta tirar per arribar a l’èxit empresarial. Per altre costat, realitzar un Pla de Treball, t’atorga una visió holística del negoci.   

Fins a quin punt una empresa pot patir pèrdues o anar molt malament si tenen una mala base de l’estratègia empresarial? Pot una empresa anar bé seguint una estratègia que no els hi aporta un valor afegit?

La majoria de vegades, quan una empresa va malament, és la conseqüència de seguir una estratègia equivocada. I dic la majoria perquè, a vegades, es donen situacions que no depenen de nosaltres i ens afecten, encara que apliquem una bona estratègia.

És imprescindible aportar un valor afegit i tenir molt clar quin és, perquè aquest precisament és el que ens permet diferenciar-nos i trobar els arguments necessaris per aconseguir els clients que volem. I necessitem una estratègia a la nostra mida per aconseguir comunicar i fer rentable allò que fem a la nostra empresa. Perquè no sempre el que funciona per altres ens ha de funcionar també a nosaltres.  

Així mateix, recomanaria fer sempre un seguiment de la nostra estratègia per comprovar si està funcionant, la qual cosa també ajuda a tenir la capacitat de reacció per fer els ajustaments o canvis que siguin necessaris.