Currently set to Index
Currently set to Follow

Sebastià Garcia, diplomat en empresarials per la Universitat de Barcelona, amb un MBA a EAE Business School. El seu camp d’especialitat és el Margin Managment, Rendibilitat econòmica, Productivitat i Competitivitat. Així mateix, imparteix classes de gestió econòmica i financera.

Quin és el seu camp d’especialització? Per què va optar per aquest sector?

L’economia de l’empresa és el meu camp, una matèria que vaig estudiar a la carrera d’econòmiques, la qual es basa en l’aplicació pràctica dels conceptes microeconòmics en el dia a dia de l’empresa; passes tant per l’organització com per ingressos o despeses. Actualment, la coneixem com Margin Managment, on la dinàmica dels mercats és molt important per saber com està la situació actual de les empreses i on s’ha de potenciar la inversió, i on no.

Vaig optar per aquest sector per un tema familiar, ja que el meu pare tenia problemes de càlcul de costos. A partir d’aquí, em vaig adonar que aquest era el meu sector i que m’agradava molt, fins al punt que porto 35 anys dedicant-me a aquest camp de l’empresa.

Més endavant, vaig entrar a una multinacional com a gestor de vendes, en la qual volien ser més competidors amb els preus de venda. Vaig haver de dedicar-li moltes hores a aprendre com funcionaven els mercats i els marges operacionals per poder ser més eficients i competitius.

Vaig començar en el sector de l’automoció, on vaig ser-hi durant 15 anys. Més endavant, vaig decidir crear la meva consultoria, en la que porto més de 15 anys. Em vaig adonar que hi havia un forat molt gran en els coneixements de costos per part de les PIMES i vaig voler ajudar-les a entendre aquest món. Envers el tema del marge de les palanques, quan una petita empresa les incorpora fa un salt qualitatiu i millora la seva organització i eficiència empresarial. Les grans empreses fa temps que ho han incorporat i, tal com els hi dic a les empreses que assessoro, mai és tard per començar.

Quin és el feedback que rep dels usuaris amb els quals treballa?

Em diuen que els hi canvio la vida com a empresaris. La meva missió és que l’empresari entengui com funciona econòmicament la seva empresa, i una vegada ho fa, agafa el domini de la mateixa. El gran problema és la soledat i la incomprensió del que està patint. Una persona pot tenir una professió, però ser empresari és una altra i ha de comprendre com s’estan assolint els objectius de la seva empresa.

Partint de la base que cada empresa és un món, considera que hi ha algun error, referent al seu camp d’especialització, que la majoria d’empreses cometen? Quin?

Els erros més comuns són confondre el marge amb el benefici i pensar que qui fixa els preus són els costos, i en veritat són els mercats. Preu i valor no és el mateix, entre altres errors que si seguís no acabaríem mai. Però és normal, ser empresari és una professió més, i a la gent no la preparen en aquest sector. La llista d’errors conceptuals bàsics que el 99% de la gent comet podria ser interminable, però si hagués de definir els erros en una frase seria que: la gestió empresarial falla per una mala imputació de costos indirectes, la majoria de vegades.

Com de comú és veure que els empresaris/empresàries als que ajuda no saben realment com està la situació econòmica de la seva empresa?

Hi ha un desconeixement global. Si no et dediques al món empresarial, o no tens una formació, és molt comú trobar-me amb aquest error. No és culpa seva, ja que és un camp bastant desconegut.

Quin concepte de la gestió econòmica considera més important a tenir en consideració pel correcte funcionament d’una empresa? És a dir, si hagués de centrar-se en algun camp en especial, quin seria i per què?

El primer que s’ha d’entendre és que qualsevol activitat del teu negoci és una inversió. No és el mateix una despesa que una inversió, així com cost i despesa, tampoc és el mateix. Si gastes diners estàs invertint i obtindràs una rendibilitat, i per això els costos operacionals i estructurals són una inversió i tenen un criteri d’anàlisis semblants als d’una inversió a l’ús, o com la coneixem tots. Les compres que posem de material de producte és una inversió què es recupera a arran de la venda. La mà d’obra és una inversió, i si aquesta inversió no té en compte la productivitat i l’eficiència, estem cometent un error. La forma de recuperar una despesa estructural és a partir del marge, per això ho considerem com una inversió, és a dir, el primer que hem de fer com a empresaris és entendre que tot el que hi ha al balanç o compte d’explotació, és una inversió. Les compres s’han de recuperar al mateix any i això s’aconsegueix a partir del marge, o de la bona gestió del mateix.

Com valores el servei de HelpEmpresa? El recomanaries a altres empresaris?

Imagina com el valoro, que ja l’he recomanat als meus clients. És important ubicar-te dins del teu negoci, i el servei de HelpEmpresa és el que ofereix. Tenir una visió objectiva de  l’activitat que realitzes  i com la realitzes sempre és positiu, i més si el que busquen és tan sols el teu bé.