Des de l’1 de gener de 2024, les grans empreses pertanyents i no pertanyents actives a la Unió Europea hauran d’adoptar mesures per prevenir, detectar i mitigar qualsevol efecte advers sobre els drets humans o el medi ambient.

Les normatives europees d’informació de sostenibilitat (NEIS)  són normes comunes que garantiran que les empreses de la Unió Europea presentin informació comparable. Aquestes mètriques hauran d’estar presents a les seves pròpies operacions, les de les seves filials, i les realitzades pels seus socis comercials.

Les mesures de seguiment seran progressives en el temps i no suposaran cap despesa directa obligatòria provinent de les institucions governamentals.

Aquesta exigència de la Unió Europea a les grans empreses farà que s’ofereixi més informació pública sobre els mercats, per tal de facilitar una millor presa de decisions d’inversors i consumidors.

Malgrat de la manca de privacitat, les empreses que aconsegueixin aquesta ètica en la seva estructura empresarial, gaudiran de:

  • Major accessibilitat a finançament extern.
  • Millors relacions amb entitats públiques i privades.
  • Elevar el seu prestigi

Aquesta política pública està pensada per complir alhora amb objectius de desenvolupament sostenible (ODS)  i criteris d’environment, social and governance (ESG).

Per una banda, els ODS són objectius globals destinats a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i perspectives de les persones de tot el món, involucrant a tota mena d’entitats.

En canvi, els criteris ESG s’enfoquen més en la sostenibilitat del medi ambient i ètica dels sectors productius privats.

No és cap sorpresa que la Comissió Europea estigui fermament compromesa amb el programa de Nacions Unides de l’Agenda 2030. Aquestes empreses, no només hauran

d’atendre a les quantitats d’emissions de gasos d’efecte hivernacle o residus contaminants, si no també a la responsabilitat social que comporten les seves activitats, com són: el respecte als drets humans, condicions laborals i inclusió de diversitat. Es tracta d’impulsar l’establiment de mesures correctores de les externalitats negatives que generen.

Encara que les pimes no es veuran afectades en el curt termini, tindran un impacte rellevant en les grans empreses, ja que aquestes estaran incentivades a preferir a aquells proveïdors i clients amb millors indicadors de sostenibilitat. Per tant, les pimes que no siguin prou competitives en factors de sostenibilitat es veuran arrossegades si no s’adapten a les pautes recomanades.

Què és HelpEmpresa?
HelpEmpresa, un servei creat a finals de 2021 per la patronal Cecot, vol cimentar una cultura de la prevenció i actuació preventiva per a les empreses del país. El servei s’inicia amb un diagnòstic de la situació de l’empresa, que inclou una revisió del seu model de negoci, l’ecosistema de l’empresa i la situació econòmic-financera, entre d’altres. En base al diagnòstic realitzat, es proposa a l’empresari un dels tres itineraris del servei: consolidació i creixement de l’empresa, reestructuració o tancament honest i ordenat. En qualsevol dels tres itineraris, la persona empresària està sempre acompanyada per assessors especialitzats en matèries diverses com la gestió econòmica, les vendes, el màrqueting, l’estratègia i el model de negoci o la psicologia, entre d’altres.

El servei de HelpEmpresa beu de la metodologia de la xarxa europea Early Warning Europe1, de la qual és Cecot membre fundador, i adapta les bones pràctiques europees a la casuística de l’empresa catalana. La metodologia Early Warning posa el focus en els mecanismes de detecció i alerta primerenca de la insolvència empresarial amb l’objectiu que les empreses puguin avançar-se a dificultats futures.

Si vols rebre més informació del servei i com et podem donar un cop de mà, inscriu-te en el següent enllaç, i un consultor es posarà en contacte amb tu: https://helpempresa.com/participa/

Font: TANCAMENT-COMPTABLE-I-FICAL-PIMES-2024web.pdf (accid.org)