Currently set to Index
Currently set to Follow

La patronal Cecot, amb el suport de la Generalitat, ha posat en marxa el servei HelpEmpresa. Segons un comunicat, aquest progra-ma pretén donar eines a ne-gocis que s’han vist afectats per la pandèmia i es disposa a ajudar-los a superar-la mitjançant la metodologia Early Warning Europe, que permet detectar de manera precoç empreses en situa-ció de crisi. A Catalunya els procediments concursals d’empresas s’han disparat gairebé un 40% durant el tercer trimestre de l’any respecte al mateix periode de l’any anterior.

Font: La Vanguardia