La patronal ha donat a conéixer els serveis com a instruments d’èxit per donar continuïtat a les empreses catalanes

La patronal Cecot va participar al 33è Fòrum de l’Auditor celebrat a Sitges els dies 6 i 7 de juliol, organitzat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, on va presentar el servei de Reempresa i HelpEmpresa com a instruments d’èxit per donar continuïtat a les empreses catalanes, de la mà de Laura Sallent i Cucurella, directora de Reempresa i HelpEmpresa, Àlex Serra i Xavier Olea, consultors de HelpEmpresa. El fòrum va servir per “enfortir el coneixement en matèries vertebradores per a l’assegurament d’un teixit empresarial preparat per encarar canvis i incerteses”, exposa la patronal en un comunicat.

“Des de Cecot assumim al repte i estem a la disposició del teixit empresarial del país per oferir-los assessorament, acompanyament i suport per a afrontar una situació complexa de relleu empresarial”, explica Laura Sallent al comunicat. És precisament, la tasca de Reempresa i HelpEmpresa, ajudar a empreses a fer un diagnosi de la insolvència empresarial, o trobar o gestionar un relleu per al negoci.

‘La reestructuració per a empreses viables en dificultats’

El Fòrum ha ofert diferents conferències, com ‘La reestructuració imprescindible per a empreses viables en dificultats’, com a “paper cabdal per a les sinèrgies entre professionals auditors i concursals vers les bones praxis que des de la nova reforma del Text Refós de la Llei Concursal s’han viscut en l’àmbit preconcursals i als Jutjats Mercantils nacionals”.

El ponent Alex Soler-Lluro Borrell -soci responsable de l’àrea de reestructuració a EY- ha valorat molt positivament en nou text i ha mostrat el seu optimisme envers els canvis legislatius. D’altra banda, Ignasi Fernández de Senespleda -magistrat Jutjat nº10 de Barcelona- ha ressaltat l’important paper que ha de jugar l’expert en reestructuració.

En darrera instància, ambdós ponents han fet especial èmfasi en la necessitat de “canviar els estigmes que arrossega la societat espanyola envers la viabilitat empresarial i instaurar un sistema efectiu i rigorós d’alertes primerenques”. En concret, la patronal explica que han proposat la instauració d’un sistema d’alertes primerenques amb la particularitat de que incorpori un seguiment anual a l’empresa, per evitar prendre decisions fonamentades amb dades obsoletes d’exercicis anteriors.

Laura Gómez Alcalà – MónTerrassa