Alícia López, experta en internacionalització d’empreses, “la digitalització és la nova tendència dins la internacionalització”

Entrada publicada el 21/02/2024

Quin és el teu camp d’especialització? Per què vas optar per aquest sector?
El meu nom és Alícia López i soc especialista en l’assessorament de processos d’internacionalització. La meva experiència es remunta a 25 anys enrere, des dels meus inicis en el món laboral em cridava l’atenció les estratègies internacionals de les empreses, especialment com s’havien de plantejar aquests processos i de quina forma podien créixer les diferents entitats i, amb el pas del temps, cada vegada m’he anat especialitzant.
Des que vaig iniciar la col·laboració amb el departament d’internacionalització per part de la Patronal Cecot, em vaig adonar que era la meva vocació, ja que cada projecte és totalment diferent, tot és nou per cada empresa i afrontar els diferents reptes és un aspecte molt motivador. A mesura que va anar avançant la meva carrera a la Patronal, vam començar a enfocar el nostre servei d’una forma diferent de la resta d’entitats, on va sorgir el projecte de Connecti’n, del qual m’agradaria destacar la seva bona acollida.

Quines són les tendències actuals en termes d’internacionalització d’empreses en l’àmbit global?
En aquest sentit, sempre he sigut molt crítica, ja que totes les entitats ofereixen un servei similar, amb eines molt semblants, amb una visió que poc actualitzada, sense contemplar que la societat ha canviat molt.
Com ja he comentat, les necessitats actuals són molt diferents i els processos d’internacionalització han evolucionat molt, i el nostre projecte va en aquesta línia. Estem enfocats a aprofitar les noves eines digitals que ja estan a la nostra disposició i implementar-les en aquest procés. Aquest canvi en el sistema de realitzar els processos d’internacionalització té molts avantatges, com un gran estalvi de temps, recursos i sempre des d’un plantejament més virtual.
Per tant, i responent a la pregunta, considero que les tendències aniran molt relacionades en aquesta direcció, és a dir, cap a una constant adaptació a les eines digitals. Per fer això possible i abordar la internacionalització des d’una branca diferent, hem creat una plataforma internacional, on les diferents empreses poden participar. A més s’aporta molta informació i s’executen moltes activitats amb un gran valor pels empresaris, sempre des d’aquest espai virtual. En aquest sentit, la digitalització és la nova tendència dins la internacionalització.

Existeixen sectors o regions que consideri particularment prometedores per a la internacionalització en l’actualitat?
El fet que una regió o territori sigui prometedor per una empresa dependrà molt de la tipologia d’aquesta. En l’àmbit català, dos països històrics que encara funcionen molt bé són França i Alemanya, tot i que encara hem d’aprendre molt d’ells, sobretot en la forma de vendre, ja que no ens creiem que tenim un bon producte. Més enllà d’aquests dos territoris destaca el mercat estrella, l’Americà. Si ens centrem en el nord, destaca els Estats Units, on la porta d’entrada més fàcil és Mèxic, mentre que en el mercat d’Amèrica central destaca Panamà, pel fet que és un mercat molt fort.
Per altra banda, tota Amèrica Llatina també és un mercat amb molt de potencial, lògicament, amb certes excepcions. Si ens centrem en el continent Africà, compta amb un gran potencial, tot i que encara queda molt per avançar. Ara bé, si hagués de destacar un país, sens dubte seria el Marroc. Finalment, mai hem de descartar Aràbia Saudita i Qatar, ja que disposen de molta inversió i estan creixent en capital humà.


Des de la teva perspectiva, quins són els factors crítics d’èxit per a una empresa que busca expandir-se internacionalment?
Com ja he mencionat anteriorment, cada empresa i cada projecte es presenta d’una forma totalment diferent, tot i que existeixen dues passes que són bàsiques a l’hora d’iniciar un procés d’internacionalització. En primer lloc, és essencial dur a terme una bona anàlisi del país on es vol anar i en base aquest estudi, és necessari realitzar un diagnòstic, que seria el segon punt.
Sempre m’agrada abordar aquest tema amb el símil d’un metge. Si una persona no es troba bé, ha d’anar al metge perquè li faci un estudi a través d’unes proves i, en base aquesta anàlisi, el metge haurà de dictaminar un diagnòstic. Mai es pot actuar abans de dur a terme aquesta anàlisi, ja que incorreríem en una pèrdua mot gran de recursos, temps i personal entre d’altres.
En aquest sentit, és primordial realitzar una bona anàlisi estratègica, perquè és el punt de partida d’una bona internacionalització.

Quins aspectes han de ser considerats acuradament en planificar i executar una estratègia d’internacionalització?
Hi ha molts aspectes que s’han de tenir en compte, atès que la internacionalització és un procés complex que involucra molts aspectes. Un punt primordial i bàsic és la involucració de la direcció general, tot i que sembla un aspecte obvi, s’ha de posar molt d’èmfasi. També és molt important analitzar acuradament la situació financera de l’empresa que es vol internacionalitzar, ja que aquest procés suposa una despesa important i si no hi ha una estructura sana a escala econòmica, és vital sanejar-la.
Sens dubte un altre aspecte primordial és comptar amb un bon producte i que sigui competent internacionalment. En aquest sentit, és vital que dintre de l’equip hi hagi una persona experta en el món de les internacionalitzacions i que també l’equip complet estigui preparat per aquest procés. És crucial destacar que en moltes ocasions s’ha de recórrer a un bon assessorament, per estar el més preparat possible abans de començar aquest procés, és a dir, la part de rebre assessorament és un punt essencial.

Quins considera que són els principals riscos associats amb la internacionalització d’empreses i com es poden mitigar?
Per tal d’executar el procés d’internacionalització, és necessari assumir determinats riscos propis dels diferents canvis que es duen a terme en aquesta fase d’expansió. En primer lloc, s’ha de superar l’adequació a la cultura del nou país, per exemple la cultura de Mèxic pot semblar molt diferent de la nostra, però, quan realment fas un estudi, s’arriba a la conclusió que és molt diferent, ja que, ells tenen una rotació de personal molt gran, aspecte que s’enfronta amb un dels objectius de qualsevol empresari català de mantenir la seva plantilla molt de temps.
Un altre risc que s’ha de tenir en compte és el fet de crear una garantia de cobrament, és imprescindible cobrir els riscos de les operacions financeres amb la finalitat de garantir els cobraments. A més, en moltes ocasions es tracten volums d’operacions molt elevats i el no cobrament d’una venda pot suposar crear una flaquesa financera.
Finalment, un risc que no es pot controlar tant és l’aspecte dels conflictes geopolítics, que poden provocar una pèrdua de la seguretat econòmica del país on es vol realitzar la internacionalització. Com és, per exemple, el cas de Rússia: si bé fa anys era una bona zona amb un gran potencial, amb l’inici del conflicte la situació s’ha anat complicant.

Quins són els principals avantatges quan es produeix una exitosa internacionalització?
Quan es produeix una internacionalització exitosa, s’obre un ampli ventall d’avantatges, com ara la diversificació de mercats. Quan una empresa està correctament diversificada es redueix molt el risc, enfront qualsevol possible futur conflicte, per exemple, les empreses espanyoles que tenien una bona diversificació l’any 2008, la crisi no els hi va afectar tant, atès que principalment va ser una crisi que va afectar l’economia espanyola.
Cal mencionar que la culminació d’una bona internacionalització aporta un gran prestigi de mercat, que es tradueix en una gran notorietat de marca, això s’aconsegueix atès que l’empresa ha estat capaç de superar tant la competència nacional, com l’internacional, és a dir el mercat confia en la teva empresa.
Finalment, i entrant en aspectes més concrets, cal mencionar dos aspectes, per una banda, si una empresa treballa amb diferents monedes que són fortes pot obtenir beneficis i per l’altra banda, hi ha termes logístics que també es veuen afavorits, ja que si una societat treballa en diferents mercats, pot arribar a assolir una posició molt forta respecte a la seva competència.
M’agradaria concloure aquesta pregunta explicant que actualment la internacionalització és un bàsic que és possible gràcies a les diferents eines digitals que es tenen a l’abast actualment.

Com valores el servei de HelpEmpresa? El recomanaries a altres empresaris i empresàries?
Jo sempre faig aquesta comparació, una empresa és com un ésser viu, que té el seu ADN, una vida útil determinada i un cicle de vida, hi ha moments en la vida d’una persona que apareixen problemes de salut, per tant, ha d’anar a un metge. Doncs per mi HelpEmpresa és un servei d’UCI, em sembla meravellós. Continuant amb l’exemple, no em trobo bé o tinc problemes, vaig a HelpEmpresa i em donen les solucions per salvar-me, repeteixo, em sembla un servei molt necessari. És vital destacar un aspecte clau, tant d’importat és que hi hagi un servei com HelpEmpresa, com que les empreses s’adonin de la importància de la necessitat d’utilitzar-lo, atès que moltes empreses no tenen una visió econòmica o de gestió professional. Per tant, des del servei d’HelpEmpresa s’ajuda als usuaris donant-los les píndoles que necessiten perquè puguin millorar. Per tant, sí, recomano de forma absoluta el servei d’HelpEmpresa.