L‘emprenedoria en clau femenina és molt important per al foment d’una societat igualitària en drets i oportunitats. I tant important és la creació d’empreses per part de dones emprenedores, com el suport al manteniment de les empreses ja existents, tot fomentant el lideratge femení al capdavant del teixit empresarial català.  

És per aquest motiu que des del servei de HelpEmpresa ens volem sumar a la celebració del dia de la dona treballadora, fent públiques algunes de les xifres d’atenció a les empreses liderades per dones des d’aquest servei.  

Com podem veure en la gràfica, les dones representen un 42,33% del total de persones participants en el servei, envers al 57,67% d’homes. Al llarg dels anys aquesta estadística s’ha anat modificant, i hi ha més paritat en la presencia de persones emprenedores i empresàries.  

Les dones ateses en el marc del servei estan diferenciades per diferents sectors en funció de la seva àrea d’experiència, i on les dones representen el 42,52% de les persones participants en el servei, on veiem que la majoria d’aquestes es dediquen al sector serveis amb una participació del representen el 42,55%. En relació a la distribució sectorial, en el sector del comerç, representen un 38,18%. En la gràfica que tenim, podem veure diferenciat per sectors la participació que tenen en funció del servei que exerceixen.  

Les dones empresàries mostren un gran interès en impulsar el creixement dels seus negocis, amb un 59,35% de consultes relacionades amb aquest aspecte. El segon servei més sol·licitat és el de redreçar la situació actual, amb un 21,94%. També, podem veure en el gràfic de sota que l’activitat que té més presencia en les dones en el servei és el de: assessoria i activitats de “coaching” i botigues de roba i sabates, que esta competint amb el de serveis de e-commerce.  

Observem que les dones autònomes en el servei representen el 62,2% de la totalitat de dones empresàries del servei. Així mateix, les dones representen un 47% de la totalitat d’autònoms que gaudeixen de les activitats i assessoraments de HelpEmpresa, seguides de les societats limitades amb un 40,08%. Aquesta tendència reflecteix un augment de la participació femenina en els últims quatre anys, acostant-se gairebé a la paritat. 

Finalment, l’àrea de millora més sol·licitada per les dones del servei és l’estratègia, seguida de l’administració i finances, demostrant una clara voluntat de re impulsar els seus negocis i potenciar la seva trajectòria empresarial en aquest món de constants canvis. A diferencia dels homes, que també precisen molta ajuda en estratègia, però li donen més prioritat a l’assessorament en finances.  

Què és HelpEmpresa? 

HelpEmpresa, un servei creat a finals de 2021 per la patronal Cecot, vol cimentar una cultura de la prevenció i actuació preventiva per a les empreses del país. El servei s’inicia amb un diagnòstic de la situació de l’empresa, que inclou una revisió del seu model de negoci, l’ecosistema de l’empresa i la situació econòmic-financera, entre d’altres. En base al diagnòstic realitzat,es proposa a la persona empresària un dels tres itineraris del servei: consolidació i creixement de l’empresa, reestructuració o tancament honest i ordenat. En qualsevol dels tres itineraris, la persona empresària està sempre acompanyada per assessors especialitzats en matèries diverses com la gestió econòmica, les vendes, el màrqueting, l’estratègia i el model de negoci o la psicologia, entre d’altres.  

El servei de HelpEmpresa beu de la metodologia de la xarxa europea Early Warning Europe, de la qual és Cecot membre fundador, i adapta les bones pràctiques europees a la casuística de l’empresa catalana. La metodologia Early Warning posa el focus en els mecanismes de detecció i alerta primerenca de la insolvència empresarial amb l’objectiu que les empreses puguin avançar-se a dificultats futures.  

Si vols més informació o gaudir del servei clica aquí