El dia 21 de desembre de 2023, la Comissió va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea la Directiva 2023/2775, que ajusta els criteris per determinar la mida de les empreses o grups d’empreses en funció de les categories de micro, petita, mitjana i gran. Aquesta modificació es basa en les variables tradicionals: xifra de negocis, total actiu del balanç i nombre de treballadors. Cal mencionar que aquest escrit està basat en el següent informe: Accés a la versió catalana

La nova directiva ha de ser transposada a la normativa interna espanyola abans del 24 de desembre de 2024. A tal efecte, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha iniciat una consulta pública per exposar l’avantprojecte de llei que ajustarà aquests criteris dins de les fronteres espanyoles.

El canvi proposat té com a objectiu incrementar els límits quantificats en euros per neutralitzar l’efecte de la inflació acumulada des de la fixació inicial d’aquests límits. Segons els càlculs, aquesta inflació s’aproxima al 24% en els últims 10 anys. Així, els nous límits proposats experimenten un increment proporcional a aquesta inflació.

Els límits actuals i els proposats són els següents:

Aquest ajustament implica la modificació del Codi de Comerç, la Llei de Societats de Capital i la Llei d’Auditoria de Comptes, on s’estableixen els límits de mida actuals. A més, també s’haurà de modificar el Pla General de Comptabilitat (PGC) i el Pla General de Comptabilitat per a Petites i Mitjanes Empreses (PGC PIMES).

Aquesta modificació és d’importància transcendent, ja que determina l’aplicabilitat de regulacions com el PGC PIMES o el model abreujat de comptes anuals del PGC. L’augment dels límits facilitarà que un major nombre d’empreses puguin acollir-se a les opcions simplificades previstes per la normativa.

Es preveu que les modificacions siguin aprovades abans de desembre de 2024, aspecte que permetria que entrin en vigor per als comptes anuals que comencin a partir de l’1 de gener de 2025.

Servei HelpEmpresa

La Patronal Cecot, en concret el servei de HelpEmpresa neix per ajudar a empreses en dificultats a través d’un servei gratuït, empàtic i confidencial que ofereixi un impacte positiu a les empreses usuàries, als seus emprenedors/es, i a la societat en general a través de la salvaguarda d’aquestes empreses i els seus llocs de treball. 

El servei destaca per proporcionar a l’usuari un diagnòstic complet de la situació de l’empresa, a més presenta un estudi de la situació econòmica-financera, amb l’objectiu de detectar punts febles i cercar les solucions de reestructuració. Al llarg de tot el servei ofereixen un tracte directe amb tots els experts que conformen el grup de HelpEmpresa. 

Després de realitzar un estudi en profunditat de totes les àrees de l’empresa, es proposa a la persona empresària un dels tres següents itineraris: el de creixement i consolidació empresarial, el de reestructuració del projecte o, en cas que l’empresa demanant ho necessités també ofereix un servei de tancament empresarial, on s’acompanya en el tancament honest i ordenat de l’empresa. 

Més informació i altra informació d’interès 

Amb la finalitat que totes les persones empresàries puguin gaudir dels serveis de forma gratuïta, es pot accedir al programa a través de: Participa – HelpEmpresa.com:Participa – HelpEmpresa.com