El recent informe del Mapa del Talent 2023, elaborat en col·laboració per Cotec i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), destaca la Comunitat de Madrid, juntament amb el País Basc i Navarra, com a nuclis de creació, atracció i retenció de talent a Espanya. Aquest estudi està basat en una exhaustiva avaluació d’aproximadament mig centenar d’indicadors i proporciona una visió detallada del talent disponible en cada regió del país.

Una de les característiques més rellevants d’aquest informe és la seva eina de visualització interactiva, que permet comparar els resultats obtinguts a nivell autonòmic amb els d’Alemanya, un dels principals referents en matèria de talent a Europa.

L’anàlisi comença examinant els fluxos migratoris a Espanya, revelant els perfils professionals dels migrants i els seus destins. Alemanya, sent el tercer destí favorit dels migrants espanyols, serveix com a punt de comparació per comprendre millor aquests fluxos.

Un dels descobriments més destacats de l’estudi és que Espanya exporta un percentatge considerablement major de talent qualificat del qual importa. El 2019, el 43% dels treballadors espanyols que van emigrar ho van fer per ocupar llocs altament qualificats, mentre que només  l’ 11,3% dels estrangers que van arribar a Espanya tenien aquest perfil. Aquest fenomen es reflecteix també en la distribució d’ocupacions, on el 39,9% dels emigrants espanyols van acabar desenvolupant treballs elementals o manuals, enfront del 84,9% dels estrangers que van arribar al país.

L’Índex de Talent Cotec-IVIE es compon de 55 indicadors socioeconòmics agrupats en sis pilars fonamentals: facilitar, atraure, créixer, retenir, capacitats i vocacions tècniques, a més de coneixement. La Comunitat de Madrid lidera tres d’aquests pilars (facilitar, atraure i impacte del coneixement), mentre que País Basc, Navarra i Catalunya encapçalen un cadascun (créixer, retenir i capacitats i vocacions tècniques, respectivament). A més, Madrid supera Alemanya en quatre dels sis pilars, destacant així la seva posició en el panorama del talent.

L’estudi també analitza en detall els sis pilars que componen l’Índex de Talent Cotec-IVIE. Entre ells, destaquen aspectes com l’entorn del mercat i de negocis, l’obertura del mercat, l’impuls educatiu, la retenció del talent, les capacitats tècniques i el coneixement en economia del coneixement.             

El Mapa del Talent 2023 ofereix una panoràmica completa del talent a Espanya, ressaltant el paper fonamental de regions com la Comunitat de Madrid en l’atracció i retenció de recursos humans a nivell nacional i internacional.

Servei HelpEmpresa

El servei de HelpEmpresa neix per ajudar a empreses a través d’un servei gratuït, empàtic i confidencial que ofereixi un impacte positiu a les empreses usuàries, als seus emprenedors/es, i a la societat en general a través de la salvaguarda d’aquestes empreses i els seus llocs de treball. 

El servei destaca per proporcionar a l’usuari un diagnòstic complet de la situació de l’empresa, a més presenta un estudi de la situació econòmica-financera, amb l’objectiu de detectar punts febles i cercar les solucions de reestructuració. Al llarg de tot el servei ofereixen un tracte directe amb tots els experts que conformen el grup de HelpEmpresa. 

Després de realitzar un estudi en profunditat de totes les àrees de l’empresa, es proposa a la persona empresària un dels tres següents itineraris: el de creixement i consolidació empresarial, el de reestructuració del projecte o, en cas que l’empresa demanant ho necessités també ofereix un servei de tancament empresarial, on s’acompanya en el tancament honest i ordenat de l’empresa. 

Més informació i altra informació d’interès 

Amb la finalitat que totes les persones empresàries puguin gaudir dels serveis de forma gratuïta, es pot accedir al programa a través de: Participa – HelpEmpresa.com