Experiència del client, moda o tendència?

Experiència del client, moda o tendència?

L’experiència del client (CX) es refereix a la percepció general que un client té d’una empresa o producte, en funció de les seves interaccions i compromís. Té a veure amb tots els aspectes de la interacció del client amb una empresa, inclosa la...